№3 (55)

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ СӨЗ


ТЕОРИЯЛЫҚ ЖƏНЕ САРАПТАМАЛЫҚ-ШОЛУ ЗЕРТТЕУЛЕР

Сырбай Мəуленов өлеңдеріндегі қайталама бірліктерінің қолданысы

Бекбосынова, А.Х., Бигалиева, Б.

Ақылбек Шаяхмет өлеңдеріндегі мақал-мəтелдердің қолданысы

Бекбосынова, А.Х., Калиева, А.

Тұлғаның сыбайлас жемқорлыққа қарсы мəдениетін қалыптастыруда білім алушылардың құқықтық сауаттылығын дамытудың маңызы

Беркенова, Г.С., Алимбаев, К.С.

Замануи əдебиеттегі отбасылық құндылықтар

Пчелкина, Т.Р., Сартаева, С.А.

Дамуында ақауы бар балаларды тəрбиелеуде отбасының рөлі

Саркисян, Л.В., Власова, О.А.

Педагогикалық ЖОО студенттерінің конфликтологиялық мəдениетін қалыптастыру мəселесі

Соколова, Н.А., Саркисян, Л.В., Бисембаева, А.К.

ЭМПИРИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

Сызықты дифференциалдық теңдеулер жүйесін операциондық əдіспен шешу

Асканбаева, Г.Б., Доспулова, У.К.

15-16 жастағы оқушылар арасында жеңіл атлетикадан «Айналмалы жаттығу» əдісін қолдану

Ибраева, Р.Ж., Кононенко, А.О.

Жастардың некеге тұруына психологиялық дайындығын зерттеу

Саркисян, Л.В., Жубикенова, Р.К.

Қостанай облысында қонақ үй бизнесінің шағын нысандарының даму үрдістері

Гурская, И.Ф., Туекпаева, Л.Б.

Жоғары студенттердің қысқа сұрақтарында оқытудың процесінің кезінде орналастыру жөніндегі ерекшеліктер

Тихонова, О.А., Ковш, Н.А., Бекмухамбетова, Л.С.

ПƏНДЕРДІ ОҚЫТУ ƏДІСТЕМЕСІ ЖƏНЕ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

12-13 жастағы самбистердің оқу-жаттығу процесінің тиімділігіне жылдамдық-күш жаттығуларының əсері

Бикташева, Г.Ш., Сорокин, И.С.

Смартфондағы қосымшалар арқылы сөздік қорын үйрену

Кудрицкая, М.И, Кабулова, Ж.Ш.

ҚМПУ студенттері үшін пауэрлифтинг бойынша фитнес- бағдарламаларды ұйымдастыру жəне олардың мазмұны

Шилов, И.А., Бойкова, Д.С.

ЖАС ЗЕРТТЕУШІЛЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ

Элективті мутизм: мəселеге логопедиялық көзқарас

Кравченко, Д.Н

Шетел тілдерін оқыту үдерісінде тілдік емес мамандықтардың студенттеріне креативті ойлауды дамыту туралы сұраққа

Кучерявая, Т.Л., Саркисян, Л.В.

Оқушыларда биология сабағын жүргізудегі зерттеушілік шеберлігі мен дағдыларын қалыптастырудағы қарқындылығын зерттеу

Рулёва, М.М., Сексенбаева, А.Р.

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» БАҒДАРЛАМАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

Бастауыш сынып оқушыларына ұлттық құндылықтарды таныту

Кушмурзина, Д.Х.

Латын əліпбиіне көшу – заман талабы

Султанбекова, ЖХ., Өтебай, Н.Р.

МЕРЕЙТОЙЛЫҚ ҚҰТТЫҚТАУЛАР

БІЗДІҢ АВТОРЛАР

АВТОРЛАРДЫҢ НАЗАРЫНА