«ҚМПИ Жаршысы» журналы

«ҚМПИ Жаршысы» – көпсалы ғылыми журналы.

ЖОО оқытушылары мен студенттерінің жарияланымдық белсенділіктерін арттыру мақсатында 2005 жылдың қаңтарынан бастап, Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының доценті, филология ғылымдарының кандидаты Жаркова В.И., ұсынысының негізінде журнал жыл барысында 4 рет жарияланады (қаңтар, сәуір, шілде, тамыз).

Материалдар қазақ, орыс, ағылшын тілінде жарық көреді.

«ҚМПИ Жаршысында» бұрын жарияланбаған әлеуметтік-гуманитарлық, физика-математикалық, техникалық, биологиялық, химиялық-технологиялық, экономикалық ғылымдар салалары және халықаралық байланыстар бойынша өзекті мәселелерді қамтитын мақалалар жарияланады.

Мақаланы жариялау шешімі редакциялық алқа журналдың материалдарына сын-пікір жазғаннан кейін шығарылады.

Мақалалар келесі бөлімдер арқылы орналыстырылады:

  • Гуманитарлық және өнер ғылымдары;
  • Жаратылыстану ғылымдары;
  • Инжиниринг және технология;
  • Ауыл шаруашылығы және ветеринария ғылымдары;
  • Әлеуметті ғылымдар.

Журнал оқырмандары: отандық және шетелдік зерттеушілер, ғылыми қызметкерлер, ЖОО профессорлық-оқытушылар құрамы, қазақстақ және шетелдік ЖОО студенттері, мектеп педагогтары.

Басылым идентификаторы: ISSN 2310-3353.

Жазылым индексі: 74081.

Мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік: KZ56VPY00081277-07.11.2023

Индексацияланады:

e library