№4 (56)

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ СӨЗ


ТЕОРИЯЛЫҚ ЖƏНЕ САРАПТАМАЛЫҚ-ШОЛУ ЗЕРТТЕУЛЕР

Жоғары бизнес-білім: түлектердің дағдыларына қатысты жұмыс берушілердің халықаралық үрдістері мен үміттері

Анастасова Л.

Мектепке дейінгі жастағы балалардың Қазақстан Республикасының тарихы мен мəдени құндылықтарына құрметпен қарауды қалыптастыру

Байжанова С.А., Балгабаева Г.З.

Қазіргі білім беру жүйесінде тарихи жəне көркем бейнелерді пайдалану

Бондаренко Ю.Я.

Шаршаған адам. Тарих жəне қазіргі заман

Бондаренко О.Ю., Бондаренко Ю.Я.

Ұлықбек Есдəулет поэзиясындағы метафора қолданысы

Есиркепова К.Қ., Ихсан Д.М.

Бастауыш сынып оқушыларының дүниетану сабағында танымдық қызығушылығын дамыту

Жандауова Ш.Е., Жабагина Ж.Р.

Абай өлеңдерінің қара сөздерімен үндестігі

Оспанұлы С., Мырзагалиева К.

ЭМПИРИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

13-14 жас шаңғы-жарысушылардың спринттік қашықтыққа физикалық дайындығының ерекшеліктері

Агеева С.В.

Студент жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру

Аканов Ш.К.

Қазақстан Республикасы ұлттық құрамасының конькимен жүгірушілердің нəтижелілігін арттыру мүмкіндіктері

Гурская И.Ф., Тынбаев Ж.А.

ПƏНДЕРДІ ОҚЫТУ ƏДІСТЕМЕСІ ЖƏНЕ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

«Педагогика» курсы бойынша семинар сабақтарын ұйымдастыруда педагогикалық жоғары оқу орындарын оқытудың жаңа тəсілдерін қолдану

Бекенова А.К., Сатбаева М.Т.

CLIL форматындағы оқыту стратегиялары

Даулетбаева Г.Б., Ерсултанова З.С.

Білімді тексеруде жəне информатикадан сабақтар өткізуде Classroom құралын қолдану

Ерсултанова З.С., Сəбит З.С.

ЖАС ЗЕРТТЕУШІЛЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ

Мұғалімдердің эмоционалды күйіп кетуінің алдын алу технологиясы

Аканбаев Б.Н., Шамитдинов А.М.

Қазақстандағы желілік əдебиеттің дамуы Самрат Иржасовтың шығармашылығы мысалында

Рядинская А.И.

Медиа-білім оқытудың online жүйесінде студенттердің медиамəдениеті мен медиақауіпсіздігін дамытудың шарты ретінде

Ташетов А.А., Отынбай Д.О.

Қостанай облысында музыкалық білім берудің қалыптасуы

Турлубаева Д.К.

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» БАҒДАРЛАМАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

Рухани жаңғыру жəне білім берудің жаңарудағы рөлі

Мукалиева Б.Х., Рысбек Н.

МЕРЕЙТОЙЛЫҚ ҚҰТТЫҚТАУЛАР

Өмірзақ Сұлтанғазин (Өмірзақ Сұлтанғазинді еске алу)

Оспанұлы С.

БІЗДІҢ АВТОРЛАР

АВТОРЛАРДЫҢ НАЗАРЫНА