№2 (66)

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ СӨЗ


ТЕОРИЯЛЫҚ ЖƏНЕ САРАПТАМАЛЫҚ-ШОЛУ ЗЕРТТЕУЛЕР

Ахаңның атамекені

Оспанулы, С., Мырзагалиева, К.М.

Ахмет Байтұрсынұлының арлы хаттары

Оспанулы, С., Мырзагалиева, К.М.

Абай Құнанбайұлының педагогикалық көзқарастарының қазіргі кездегі тəрбиелік мəні

Айдналиева, Н, А., Ерубаева, А., Саипназарова, М.

Жігіт боп гауһар тастай асыл болса

Ерманова, С.Б.

Математикадағы есептердің рөлі жəне жалпы шешу əдістері

Ханжарова, Б.С., Аманкулова Л.Н.

Мектепке дейінгі тəрбие мен оқытуды дамыту моделіне сəйкес мектепке дейінгі ұйымның пəндік-кеңістіктік дамыту ортасын қалыптастыру қағидаттары

Агеева А.А.

ЭМПИРИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

Қыста тобыл-ертіс өңірінің орманды дала жəне дала құстарының популяциясының сипаттамасы

Соловьев, С.А., Брагина, Т.М., Бобренко, М.А., Рулёва, М.М.

Қазақстан Республикасы флорасының жекелеген тектерінің эндемизміне ревизия

Пережогин, Ю.В., Жолдыбек, М.А., Петров, Г.Д., Танат, Д.

Қанипа Бұғыбаеваның «Адасқан жапырақ», «Əбділданың алма бағында» өлеңдерінің көркемдік ерекшеліктері

Бекбосынова, А.Х., Наби Т.Б.

Жазушы Спандияр Көбеевтің «Қалың мал» романындағы мақал-мəтелдердің ұлттық-танымдық қызметі

Канапина, С.Г., Байбусинова, Ж.Ж., Бейсенбай , Г.С.

ПƏНДЕРДІ ОҚЫТУ ƏДІСТЕМЕСІ ЖƏНЕ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Оқушыларды теңсіздіктерді шешуге үйретудің дидактикалық ерекшеліктері

Бекболганова, А., Саргужиева, А.

Оқушылардың шығармашылық сауаттылығын қалыптастыру

Сыдыков, Б., Жапашев, Н., Ендибай, М., Бейсенбек, А.

Математиканы ағылшын тілінде оқытудың ерекшеліктері: математиканы шынайы өмірмен байланыстыра отырып оқыту

Патуллаева Х.Н., Актаев М.Б., Айдосова А.Е.

ЖАС ЗЕРТТЕУШІЛЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ

Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастырудың теориялық аспектілері

Батыров, Ж.

Мектеп оқушыларын стереометриялық есептерді шешуге үйретудің кейбір əдістемелік ерекшеліктері

Жакилова, С.О.

Математикадан бақылау тапсырмаларын құрастыру мен өткізудің əдістемелік ерекшеліктері

Абдуллаева, Ж. Б.

Қостанай қаласының қонақ үй-мейрамхана кешендеріндегі екі тілді қызметкерлер жұмысының тиімділігін талдау

Умиртаева, Д.К., Жұмекенова, Д.Е

Джон Фаулздың «Мантисса» романындағы əйел архетипі

Базылханова, А.Т.

БІЗДІҢ АВТОРЛАР

АВТОРЛАРДЫҢ НАЗАРЫНА