№ 4 (68)

МАЗМҰНЫ


ТЕОРИЯЛЫҚ ЖƏНЕ САРАПТАМАЛЫҚ-ШОЛУ ЗЕРТТЕУЛЕР

Білім алушылардың шығармашылық дарындылығын дамытуды
педагогикалық сүйемелдеу

Абикенова, Г.А.

Ағылшын тілі сабақтарында оқушылардың рефлексивті
дағдыларын дамыту

Альмагамбетова, А.К

Отбасы жəне мектептегі жас жеткіншек білім алушылардың
əлеуметтік-азаматтық құндылықтарын қалыптастыру

Балтабаева, Ш.А.

ЖОО-ның ақпараттық-оқыту ортасы білім
алушылардың өзіндік жұмысын тиімді ұйымдастыру факторы ретінде .

Гончар, Н.А.,Утегенова, Б.М.

50-80 жылдары Қостанай облысында кəсіптік
техникалық білімінің дамуы

Данияров, Р.И., Нургалиева, Н.К.

Университет білім алу жағдайында болашақ оқытушының кəсіби
жəне тұлғалық əлеуетін дамыту

Доровских, Д.Ю.

Қостанай облысындағы көші-қон процестерінің
заманауи жағдайы

Жабагенов, Ж.М., Егинбаева, А.Е.

Əдеби шығармаларды талдау кезінде
американдық парламенттік пікірталас форматы арқылы əдеби оқу сабақтарында
бастауыш сынып оқушыларының сыни ойлау жəне коммуникативтік дағдыларын
дамыту

Жандауова, Ш.Е., Шаяхметова, Л.Н.

Ағылшын тілін оқытуда бағдарланған жəне
интербелсенді əдістерінің интеграциялауы .

Мурзагалиева, Д.Н., Утегенова, Б.М.

Тəлімгерлік кəсіби форма ретінде педагогтарды сүйемелдеу

Темирова, Н.В.

Қазақстандағы неміс диаспорасының тарихы мен бүгінгі жағдайы

Тулебаев, Б.А.

Қазақ тілі мен əдебиеті пəні сабақтарында саралап оқыту
стратегияларын пайдалану

Тургаева, Б.А.

Студенттердің «жұмсақ терілері»: диагностикалық мəселе

Янчук, Д.С.

ЭМПИРИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

Қостанай облысы Əулиекөл ауданындағы шегірткелердің (Insecta: Orthoptera: Locusta) құрамы жəне шаруашылық маңызы

Брагина, Т.М., Абенова, А.К.

Наурзум қорығының өсімдіктеріне қосу

Пережогин, Ю.В., Бородулина, О.В., Курлов, С.И.

ПƏНДЕРДІ ОҚЫТУ ƏДІСТЕМЕСІ ЖƏНЕ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Л.Рон Хаббард оқу технологиясы дамуда

Гладов, Ю.В.

Бакалавриат студенттерінің туынды мəселелерді шешуді жақсарту үшін оқыту стратегиясы

Жуманова, А.К.

ЖАС ЗЕРТТЕУШІЛЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ

Білім берудегі ақпараттық жүйелерге шолу

Аяганова, А.А.

Білім берудегі виртуалдық шындық технологияларын қолданудың балема
құралдары

Казез, Д.М.

БІЗДІҢ АВТОРЛАР

АВТОРЛАРДЫҢ НАЗАРЫНА